BIENDUC là một tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của các lô sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu với các quy định kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Chế độ 1, 7, 8:

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN RẤT NHIỀU SẢN PHẨM VÀ HÀNG NHẬP KHẨU

NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN CHO XỔ SỐ SẢN PHẨM VÀ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN CHO XỔ SỐ SẢN PHẨM VÀ HÀNG NHẬP KHẨU

DANH SÁCH CÁC PHỤ TÙNG VÀ hộ gia đình CNHQ

Để biết thêm thông tin về dịch vụ chứng nhận hàng loạt các sản phẩm xuất nhập khẩu BIENDUC, vui lòng liên hệ:

Phòng quản trị kinh doanh

  • Địa chỉ: 781/13 / 3A Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 08 39 75 62 60 – 0911 53 11 38
  • Email: info@bienduc.com

Khi bạn cần thảo luận về kết quả sau Chứng nhận, vui lòng làm theo hướng dẫn

TẠI ĐÂY DANH SÁCH CÁC PHỤ TÙNG VÀ hộ gia đình CNHQ