CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

BIỂN ĐỨC là một tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế (Tre / ISO 9001 / ISO 14001 / HACCP / ISO 22000 )

Chứng nhận hệ thống quản lý của BIEN DUC được xây dựng và áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO ISO / IEC 17021-1: 2015 & ISO / IEC TS 17021-1: 2013 Đánh giá trường hợp tuân thủ – Yêu cầu đối với tổ chức hệ thống quản lý Chứng nhận và chứng nhận

Bạn cần thêm thông tin về dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý của BIEN DUC, vui lòng liên hệ:

  • Phòng quản trị kinh doanh 781/13 / 3A Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình
  • Địa chỉ: Điện thoại: 08 39 75 62 60 – 0911 53 11 38
  • Email: info@bienduc.com

Nếu bạn cần thảo luận về kết quả sau Hệ thống quản lý CN, vui lòng làm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ Chứng nhận hệ thống quản lý của BIEN DUC

Pháp nhân và cơ sở pháp lý để chứng nhận hệ thống quản lý vận hành

Khách hàng được chứng nhận Quy trình đánh giá hệ thống quản lý

Chứng nhận Chứng nhận hệ thống quản lý Đăng ký dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý