GIÁM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT

Dịch vụ giám định của BIEN DUC gồm các hoạt động đánh giá sự phù hợp như: giám định, thẩm định, kiểm định kỹ thuật, kiểm tra nhà nước, đánh giá kỹ thuật, chứng nhận hợp quy lô sản phẩm hàng hóa đối với chất lượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.


Hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước của BIEN DUC được thực hiện theo chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *