BIENDUC là một tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa tại các cơ sở sản xuất với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế theo phương thức 5.
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÁP LÝ VÀ PHÁP LÝ CỦA SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CHO SẢN PHẨM TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

SÁCH YÊU CẦU XÁC NHẬN SẢN PHẨM

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ chứng nhận sản phẩm tại cơ sở sản xuất của BIEN DUC, vui lòng liên hệ:

  • Phòng quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ: 781/13 / 3A Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 08 39 75 62 60 – 0911 53 11 38 | Email: info@bienduc.com

Khi bạn cần thảo luận về kết quả sau Chứng nhận, vui lòng làm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY