ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT, XÁC MINH

  • Các dịch vụ kiểm tra của BIỂN ĐỨC bao gồm các hoạt động đánh giá sự phù hợp như: kiểm tra, thẩm định, kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra nhà nước, đánh giá kỹ thuật, chứng nhận sự phù hợp cho các lô hàng cho chất lượng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.

 

 

 

  • Các hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với quản lý nhà nước của BIEN DUC được thực hiện theo các bộ quản lý chuyên ngành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển, Bộ Công Thương, Bộ Công Thương Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *